Sidebar

Меню

МОЯТ ВЪПРОС. МОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ,
Помогнете на себе си, помогнете и на нас да направим Вашето/нашето списание още по-полезно за Вас.

Попълвайте този въпросник и го изпращайте до нас.
І. Бихме искали да получим решение на следните професионални казуси:
(Формулирайте конкретните въпроси от Вашата практика, на които бихте искали да получите отговор чрез списанието, което ползвате)


ІІ. Бихме искали в списание да се разработят и публикуват следните теми:

Гарантираме Ви:
- ще подготвим и ще Ви предоставим отговора на всеки Ваш въпрос, решението на всеки поставен от Вас казус. Ако проблемът е важен, ще публикуваме отговора и в списанието;
- ще откликнем на всяко Ваше предложение за публикация. Ако темата има общозначим смисъл, тя ще намери място в списанието.

Обърнете внимание:
- отговорите на въпроси от тематиката на списанието, което получавате, са безплатни за Вас;
- ако решението на предложения от Вас казус намери място в списанието, ще получите награда - книга на ИК „Труд и право” по Ваш избор.


Информация за Вас:

 

   

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Предстоящи учебни семинари

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит