Меню

Вашата най-добра инвестиция за 2016 година!

Срещу своя абонамент Вие получавате:

 • печатни издания и компютърни информационни продукти с богата, актуална и достоверна информация;
 • пряк достъп до решенията на съда и до актуалната практика на държавните органи;
 • професионален контакт с най-добрите специалисти в страната;
 • безплатни консултации по всеки въпрос от тематиката на изданията;
 • полезна делова информация.

Ние Ви гарантираме:

 • актуално и достоверно знание;
 • високо качество на изпълнение;
 • своевременна доставка;
 • прецизна актуализация;
 • коректност в отношенията.

Изберете:

Как да се абонирате:

 • чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право";
 • в офиса на издателството;
 • на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
 • чрез нашите търговски представители във Вашия регион. Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93;
 • чрез разпространителските фирми - партньори на ИК "Труд и право".
МЕСЕЧНИ СПИСАНИЯ
ЗАГЛАВИЯ Годишен абонамент
/12 книжки/
Абонамент I полугодие
/6 книжки/
Абонамент II полугодие
/6 книжки/
1 2 3 4 5
1. "Труд и право" {mijoshop id=172,price=1,button=1} {mijoshop id=158,price=1,button=1} {mijoshop id=160,price=1,button=1}
2. "Счетоводство, данъци и право" {mijoshop id=157,price=1,button=1} {mijoshop id=173,price=1,button=1} {mijoshop id=175,price=1,button=1}
3. "Собственост и право" {mijoshop id=176,price=1,button=1} {mijoshop id=177,price=1,button=1} {mijoshop id=179,price=1,button=1}
4. "Търговско и облигационно право" {mijoshop id=180,price=1,button=1} {mijoshop id=181,price=1,button=1} {mijoshop id=183,price=1,button=1}
5 "Информационен бюлетин по труда"      
-Свободен абонамент {mijoshop id=184,price=1,button=1} {mijoshop id=185,price=1,button=1} {mijoshop id=187,price=1,button=1}
-Абонамент за структури на
МТСП, АЗ, АСП, ИА "ГИТ" и НОИ**
{mijoshop id=188,price=1,button=1} {mijoshop id=189,price=1,button=1} {mijoshop id=191,price=1,button=1}

** При посочените цени на абонамент се абонират: Регионалните и общински дирекции "Социално подпомагане"; Регионалните служби по заетостта (РСЗ); Бюрата по труда (БТ); Дирекциите "Областна инспекция по труда" (ДОИТ); Районните управления "Социално осигуряване" (РУСО).

КОМПЮТЪРНИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЕПИ

I.EПИ Desktop

Първи вариант: Годишен абонамент при ползване на продуктите на персонално определени компютри в мрежа

Цените са в лева с ДДС

Компютърен продукт Цени за едно работно място
"ЕПИ Труд и социално осигуряване" {mijoshop id=192,price=1,button=1,options=option_oc[227]:0|option_oc[228]:0|option_oc[229]:0|option_oc[230]:0}
"ЕПИ Счетоводство и данъци" {mijoshop id=195,price=1,button=1,options=option_oc[245]:0|option_oc[246]:0|option_oc[247]:0|option_oc[248]:0}
"ЕПИ Собственост" {mijoshop id=197,price=1,button=1,options=option_oc[253]:0|option_oc[254]:0|option_oc[255]:0|option_oc[256]:0}
"ЕПИ Търговско и облигационно право" {mijoshop id=199,price=1,button=1,options=option_oc[261]:0|option_oc[262]:0|option_oc[263]:0|option_oc[264]:0}
"ЕПИ Нормативни актове" {mijoshop id=201,price=1,button=1,options=option_oc[269]:0|option_oc[270]:0|option_oc[271]:0|option_oc[272]:0}
"ЕПИ Архив 2.0" {mijoshop id=203,price=1,button=1,options=option_oc[277]:0|option_oc[278]:0|option_oc[279]:0|option_oc[280]:0}
Пълен комплект ЕПИ {mijoshop id=205,price=1,button=1,options=option_oc[285]:0|option_oc[286]:0|option_oc[287]:0|option_oc[288]:0}

Обърнете внимание: Цената на всяко следващо работно място е 20 на сто от обявената.

За заявка и покупка на ЕПИ 5.0 - фиксирани работни станции с актуализация чрез Интернет кликнете тук.


Втори вариант: Годишен абонамент при ползване на продуктите

Компютърен продукт Цени за мрежово ползване на продуктите за работни места
1-5 рм 6-10 рм 11-15 рм 16-20 рм 21-25 рм
"ЕПИ Труд и социално осигуряване" 516.00 780.00 1044.00 1308.00 1572.00
"ЕПИ Счетоводство и данъци" 516.00 780.00 1044.00 1308.00 1572.00
"ЕПИ Собственост" 420.00 624.00 828.00 1032.00 1236.00
"ЕПИ Търговско и облигационно право" 420.00 624.00 828.00 1032.00 1236.00
"ЕПИ Нормативни актове" 240.00 360.00 480.00 600.00 720.00
"ЕПИ Архив 2.0" 216.00 336.00 456.00 576.00 696.00
Пълен комплект ЕПИ 2328,00 3504,00 4680,00 5856,00 7032,00

 

Компютърен продукт Цени за мрежово ползване на продуктите
26-30 рм 31-35 рм 36-40 рм 41-45 рм 46-50 рм
"ЕПИ Труд и социално осигуряване" 1836.00 2100.00 2364.00 2628.00 2892.00
"ЕПИ Счетоводство и данъци" 1836.00 2100.00 2364.00 2628.00 2892.00
"ЕПИ Собственост" 1440.00 1644.00 1848.00 2052.00 2256.00
"ЕПИ Търговско и облигационно право" 1440.00 1644.00 1848.00 2052.00 2256.00
"ЕПИ Нормативни актове" 840.00 960.00 1080.00 1200.00 1320.00
"ЕПИ Архив 2.0" 816.00 936.00 1056.00 1176.00 1296.00
Пълен комплект ЕПИ 8208,00 9384,00 10560,00 11736,00 12912,00

рм - работно място


II. ЕПИ Flash ­ годишен абонамент

Клиентът се абонира за избраните от него продукти при цените от първи вариант ­ при актуализация по Интернет. Той заплаща допълнително еднократно само стойността на преносимата памет в размер на 60.00 лв.

За On-line заявка на компютърните продукти ЕПИ Flash кликнете тук.


III. ЕПИ On-line
Абонамент за една регистрация (потребителско име и парола)

Компютърен продукт Период на абонамента
3 месеца 6 месеца 12 месеца
"ЕПИ Труд и социално осигуряване On-line" 90.00 174.00 270.00
"ЕПИ Счетоводство и данъци On-line" 90.00 174.00 270.00
"ЕПИ Собственост On-line" 72.00 126.00 198.00
"ЕПИ Търговско и облигационно право On-line" 72.00 126.00 198.00
"ЕПИ Нормативни актове On-line" 60.00 84.00 120.00
"ЕПИ Архив 2.0 On-line" 60.00 84.00 120.00
"ЕПИ Изчислителни модули On-line"     30.00
Пълен комплект ЕПИ On-line 444.00 768.00 1176.00

Обърнете внимание: Цената на всяка следваща регистрация в едно предприятие е 50 на сто от посочената в таблицата.
За заявка и покупка на компютърните продукти ЕПИ On-line кликнете тукIV. ЕПИ Изчислителни модули On-line

ЕПИ Изчислителни модули On-line годишен абонамент
Абонамент за една лицензия 30.00 лв.
Абонамент за всяка допълнителна лицензия 15.00 лв.

За On-line заявка на компютърните продукти ЕПИ Изчислителни модули On-line кликнете тук

ПРИВИЛЕГИЯТА ДА БЪДЕШ ИНФОРМИРАН