Меню

Труд и право

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Счетоводство, данъци и право

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Собственост и право

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Търговско и облигационно право

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Счетоводство - 2023

Четиринадесето издание на книгата-годишник!

Социално осигуряване – 2023 година

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
- Книга-годишник;
- Книга-годишник + достъп до сайт

Трудови отношения - 2023

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до сайт

Неизпълнение на договора

Второ преработено и допълнено издание

Въззивно обжалване на съдебни решения и определения

Проблеми на правоприлагането.
Анализ на съдебната практика

Кодекс на труда - 2023

Луксозно издание с твърди корици

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2023 г.

Тридесето издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + достъп до сайт

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

ЕПИ Счетоводство и данъци

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

ЕПИ Собственост

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

ЕПИ Търговско и облигационно право

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Присъствен семинар - Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

13 - 16 юни 2023 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Инж. Калинка Вълкова, Николай Стоянов
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

Присъствен семинар и уебинар - Практически въпроси по Закона за административните нарушения и наказания

16 юни 2023 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектор: Николай Ангелов
Цена за участие в присъствен семинар: 240.00 лв. с ДДС
Цена за участие в
уебинар в Zoom : 216.00 лв. с ДДС

Присъствен семинар - Закон и практика – Пролет 2023

20 - 23 юни 2023 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5*
Лектори: Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Мариана Обретенова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

Присъствен семинар - Данъци и счетоводство - Пролет 2023

20 - 23 юни 2023 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Валентина Василева, Проф. д-р Надя Костова, д.е.с.
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

Присъствен семинар - Промените в данъчните закони за 2023 г. Преобразуване на търговски дружества. Практика на НАП и ВАС

14 - 21 юли 2023 г.
ГЕРМАНИЯ И ЧЕХИЯ
София - Берлин - Потсдам - Дрезден - Лайпциг - Прага - Чешки Крумлов - Хлубока - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 2 490.00 лв.

Нека да мислим зелено!

Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2023 година

1. За Католическата църква в България:

а) Вторият ден на Великден - 10 април;

б) „Св. Апостоли Петър и Павел“ - 29 юни;

в) „Всички Светии“ - 1 ноември;

г) Непорочното зачатие на Св. Богородица - 8 декември.

2. За Мюсюлманското вероизповедание:

а) Рамазан байрам - 20 и 21 април;

б) Курбан байрам - 28, 29 и 30 юни.

3. За Религиозната общност на евреите в България:

а) Песах - 6 април;

б) Шавуот - 26 май;

в) Рош Ашана - 16 септември;

г) Йом Кипур - 25 септември;

д) Сукот - 30 септември.

4. За Арменската апостолическа православна света църква:

а) Рождество Христово - 6 януари;

б) Възкресение Христово - 9 април;

в) Възнесение Господне - 18 май;

г) Петдесетница - 28 май;

д) Преображение Господне - 16 юли;

е) Успение Богородично - 13 август.

5. За общество „Бяло братство“:

а) Ден на пролетното равноденствие - 22 март;

б) Рождението на Учителя Петър Дънов - 12 юли;

в) Съборни дни - 19, 20 и 21 август;

г) Денят на Учителя - 27 декември.

6. За църквите на адвентистите от седмия ден:

Шест съботни дни, ако според трудовото или служебното им правоотношение са задължени да работят в тези дни.

7. Диамантен път на будизма - България:

Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана
на Буда Шакямуни) - 5 май.

8. Свидетели на Йехова в България:

а) Възпоменанието на смъртта на Исус Христос - 4 април;

б) Конгресни дни - 28, 29 и 30 юли и 11 и 12 август.

9. За евангелските църкви:

Ден на Реформацията - 31 октомври.

10. Бахайска общност в България:

а) Ноу-Руз - 21 март;

б) Резван - 21 април;

в) Декларацията на Баб - 24 май;

г) Възнесението на Бахаулла - 29 май;

д) Мъченическата смърт на Баб - 10 юли;

е) Рождението на Бахаулла - 27 октомври.

11. Будистка общност в България:

а) Махаянска Нова година - 7 януари;

б) Паранирвана - Преминаване в Нирвана - 15 февруари;

в) Лосар - Тибетска Нова година - 20 февруари;

г) Весак - Раждането и Просветлението на Буда - 5 май;

д) Денят Дхарма - Ден на Пречистването - 3 юли;

е) Денят Бодхи - Ден на Свещеното дърво - 19 декември.

* Религиозните празници са определени на основание чл. 173, ал. 3 КТ с
Решение № 931 на МС от 24.11.2022 г. (обн. ДВ, бр. 95 от 2022 г.). В дните на тези празници може да се ползва платен или неплатен годишен отпуск при условията на чл. 173, ал. 2 КТ и чл. 57, ал. 5 ЗДСл.