Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 28 юни 2019 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Теодора Дичева, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 300.00 лв. с ДДС

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

12 - 19 октомври 2019 г.
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 750.00 лв.

Рубрика: Трудови отношения

Новият проект за изменение и допълнение на Кодекса на труда
административна практика
Автор / източник: МС
стр. 5

Писмо № 94-3806 от 08.11.2016 г. на МТСП
Определяне на нормата работно време при сумирано изчисляване
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 7

Писмо № 26-912 от 11.11.2016 г. на МТСП
Изплащане на възнаграждение от работодателя за първите три работни дни от временната неработоспобност
административна практика
стр. 9

Писмо № 1621-2 от 22.11.2016 г. на МТСП
Сключване на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 94-4062 от 22.11.2016 г. на МТСП
Осигурителният доход при сумирано отчитане на работното време
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 14

Писмо № 66-427 от 22.11.2016 г. на МТСП
Изплащане на обезщетение и прекратяване на трудовия договор при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 17


Рубрика: Социалнен диалог. Жизненео равнище

Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Теодора Тодорова
стр. 21


Рубрика: Условия на труд


Инспекционни кампании на ИА "Главна инспекция по труда" в строителството и в зимните курорти
стр. 31


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Агенцията по заетостта в подкрепа на продължително безработните хора
авторски материал
Автор / източник: Величка Иванова
стр. 35


Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
авторски материал
Автор / източник: Надежда Харизанова
стр. 44


Рубрика: Социално осигуряване

Писмо № 94-4180/28.11.2016 г. на МТСП
Право на обезщетение за безработица преди изтичане на трите години от предходния период на обезщетение за безработица
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 62

Писмо № 94-4175/28.11.2016 г. на МТСП
От следващата година пенсиите ще се преизчисляват с повишен коефициент за всяка година осигурителен стаж От 01.01.2017 г. започва постепенно увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване размера на новоотпуснатите пенсии до достигане на 1,5 на сто (вместо досегашния процент 1,1 на сто).
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 64

Писмо № 94-2409/10.08.2016 г. на МТСП
Преценката за зачитане на осигурителния стаж се прави от длъжностно лице на НОИ
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 66


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 ноември до 10 декември 2016 г.
стр. 68