Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + достъп до сайт

Тринадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до сайт

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до сайт

Луксозно издание с твърди корици
Научно-приложен коментар
Анализ на законодателството и съдебната практика

Професионален коментар и разяснения
Таблица за съответствие между Европейската и Националната класификации
Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011)

Двадесет и осмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + достъп до сайт

Важни насоки за тяхното осигуряване

Цялостно, задълбочено и изчерпателно знание по материята на ДДС.

Луксозно издание с твърди корици

Уникална книга – за всеки практикуващ юрист

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Брой No 3 на месечните ни списания – печатни и електронни, са вече при своите абонати.

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

7 - 10 юни 2022 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Инж. Екатерина Асенова, Инж. Александър Борисов, Николай Стоянов
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

21 - 24 юни 2022 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5*
Лектори: Проф. д-р Надя Костова, Димитър Войнов, Валентина Василева
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

21 - 24 юни 2022 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5*
Лектори: Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Диана Митева
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

Нека да мислим зелено!

Рубрика: Трудови отношения

Хипотези, при които съдът отхвърля иска за възстановяване на работа. Особености във връзка със зачитане на стажа и някои видове обезщетения
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Бременна работничка или служителка ползва права след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 15

Писмо № 94-3781 от 05.01.2016 г. на МТСП
Право на обезщетение от 2 или 6 брутни заплати при получаване на пенсия в намален размер след 01.01.2016 г.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 17

Писмо № 94-104 от 09.02.2016 г. на МТСП
Заплащане на труда на официален празник
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 18

Писмо № 94-3576 от 13.02.2016 г. на МТСП
Обезщетението при пенсиониране се дължи, независимо от правното основание за придобиване право на пенсия
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 19

Писмо № 26-722 от 25.02.2016 г. на МТСП
Допълнително споразумение за съгласие по промяна на длъжността и на срока за изпитване
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 20

Писмо № 94-546 от 08.03.2016 г. на МТСП
Неплатеният отпуск не е основание за отказ от изплащане на 6 брутни заплати, ако са спазени всички други изисквания
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 22


Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Пети европейски форум за социално предприемачество 31 март - 3 април 2016 г.Пловдив, България
авторски материал
Автор / източник: Илия Гаралиев
стр. 24


Рубрика: Условия на труд

Психосоциални рискове и стрес на работното място
авторски материал
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 29

Инспекцията по труда предоставя редица електронни услуги за гражданите, които са част от извършваните административни услуги в полза на гражданите, работодателите и работниците. Добре е те да се познават, за да може да бъдат ефективно използвани
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 32


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Задължения на предприятието, което осигурява временна работа към работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Ненко Салчев
стр. 40

Нови 1100 работни места се откриват по схема “Младежка заетост” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Автор / източник: АЗ
стр. 53

На трудовите борси, организирани от Агенцията по заетостта през втората половина на март, бяха обявени повече от 5400 свободни работни места
Автор / източник: АЗ
стр. 55


Рубрика: Социално осигуряване

България и Черна гора подписаха двустранна спогодба за социална сигурност
авторски материал
Автор / източник: Николай Алексиев
стр. 59

От 31 март започва програмата за профилактика и рехабилитация за 2016 г.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 64


Рубрика: Европейски социални практики

Европейската практика при определяне на минималната работна заплата
авторски материал
Автор / източник: EurWORK Мрежа на европейските кореспонденти
стр. 68


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 март до 10 април 2016 г.
стр. 81