Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

12 - 19 октомври 2019 г.
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 750.00 лв.

Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв.

Рубрика: Трудови отношения

Новият трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова, Теодора Дичева
стр. 5

Трудови и осигурителни права на сезонните работници
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 15

Ползване на отпуск по време на официален празник при сумирано изчисляване на работното време
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 18

Писмо № 94-2107 от 20.07.2015 г. на МТСП
Отпадат графиците за ползване на платения годишен отпуск
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 20

Писмо №: 26-422 от 01.07.2015 г. на МТСП
Продължителността на зачетения трудов стаж се вписва в трудовата книжка
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 21

Писмо № 94-1570 от 25.05.2015 г. на МТСП
Право на платен отпуск на майка с две и повече живи деца за всяка календарна година
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 23


Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Основни разлики между социалната икономика и корпоративната социална отговорност
авторски материал
Автор / източник: Илия Гаралиев
стр. 24


Рубрика: Условия на труд

Безопасност и здраве в микропредприятията и малките предприятия
авторски материал
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 28


Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Целевата помощ за първокласници се запазва в размер от 250 лева
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 33

Постановление № 175 на МС от 10.07.2015 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2015 - 2016 г.
нормативен акт
Автор / източник: МС
стр. 33

Нова матрица на социален доклад за изследване на родителския капацитет
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 34


Рубрика: Социално осигуряване

Приета е нова Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Красена Стоименова
стр. 36


Постановление № 188 на МС от 20.07.2015 г. за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
нормативен акт
Автор / източник: МС
стр. 39


Рубрика: Европейски социални практики

Отново за Европейската социална харта
авторски материал
Автор / източник: Красимира Средкова, проф. д-р
стр. 63


Рубрика: България в Международния трудов ред

Международната конференция на труда - Женева, юни 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Станимира Парапунова
стр. 71


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 15 юни до 15 юли 2015 г.
стр. 83

Приложение:
Промените в Кодекса на труда от юли 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.