Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

2 - 4 октомври 2019 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Инж. Румяна Михайлова, Мирослава Ангелова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 - 4 октомври 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

9 - 11 октомври 2019 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

12 - 19 октомври 2019 г.
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 750.00 лв.

17 - 18 октомври 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв.

30 октомври – 1 ноември 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектор: Д-р Антон Свраков
Цена: 360.00 лв. с ДДС

8 октомври 2019 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Иван Кавръков, Антон Михайлов
Цена: 240.00 лв. с ДДС

23 - 25 октомври 2019 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова, Даниела Асенова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

30 октомври - 1 ноември 2019 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Мариана Кацарова, Адв. Весела Андонова, Цветелина Попова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

При изготвяне на графиците за установяване на сумирано изчисляване на работното време не може да бъде залагано (“калкулирано”) от работодателя полагането на извънреден труд
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 5

Определяне на размера на обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 7

Зачитане на трудов и осигурителен стаж
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 9

Писмо № 33-30 от 10.02.2015 г. на МТСП
Работникът или служителят не може да бъде командирован през време на ползване на отпуск През време на ползване на отпуск, независимо от неговия вид платен, неплатен, отпуск по чл. 163 и 164 от Кодекса на труда (КТ) и др., работникът или служителят не изпълнява трудовите си задължения, поради което не може да бъде командирован. Работодателят не може да командирова бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 94-553 от 19.02.2015 г. на МТСП
Брутно трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията (чл. 228 КТ) Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 13

Писмо № 94-674 от 26.02.2015 г. на МТСП
Обезщетението при пенсиониране се изплаща еднократно В случай, че служителят не само е придобил, но и упражнил правото си на пенсия преди сключване на трудовия договор с последния си работодател, той няма право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 15

Писмо № 94-740 от 09.03.2015 г. на МТСП
Обезщетение при уволнение на други основания (чл. 222 КТ) По смисъла на чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, оставането без работа касае всеки период, в който лицето не е работило по трудов договор или не се е намирало в трудово правоотношение.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 16

Писмо № 94-1139 от 15.04.2015 г. на МТСП
Трудово възнаграждение при неизпълнение на трудовите норми Когато по вина на работника или служителя трудовите норми не са изпълнени, дължимият размер на трудовото възнаграждение се определя според изработеното, като в този случай, при 8-часов работен ден мнението ни е, че размерът на трудовото възнаграждение може да бъде по-малък от минималната работна заплата за страната.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 17


Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Социалните предприятия в системата за превенция и противодействие на детската престъпност
авторски материал
Автор / източник: Теодора Тодорова
стр. 18


Рубрика: Условия на труд

Какво показаха декларациите на работодателите за положения извънреден труд през 2014 г. - констатации и изводи
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 29

Наемането на непълнолетни без разрешение от Инспекцията по труда е престъпление
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 33

Приоритетен проект на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за улесняване на оценката на риска в малките предприятия набира скорост у нас
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 37


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Проекти на социалните партньори за подпомагане изпълнението на националната политика за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Искра Петрова
стр. 42

Нова схема и конкурс по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 49

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схема “Младежка заетост”
административна практика
Автор / източник: АЗ
стр. 56


Рубрика: Социално осигуряване

Ред и условия за пенсиониране на учителите
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 58

Наследствена пенсия от починал съпруг
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 62

Прехвърлянето на партидата от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на НОИ се отнася за хора, които в момента се осигуряват в УПФ, а не за вече придобили и упражнили правото си на пенсия
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 63

Пенсията за инвалидност не е основание за зачитане на осигурителен стаж
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 64

Обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда не се зачита за осигурителен стаж и върху него не се изчисляват и внасят осигурителни вноски
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 64

По изключение за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 65


Рубрика: Европейски социални практики

Регламентиране на трудови договори за краткотрайна работа. Примери от практиката на Италия, Румъния и Португалия
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 67

Ваучери за предоставяне на услуги в дома в Белгия
авторски материал
Автор / източник: Бойка Цолова-Върбанова
стр. 76


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 15 април до 15 май 2015 г.
стр. 82

Приложение:
Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2014 година
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"