Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Луксозно издание с твърди корици.

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти
Условия и изисквания за разрешаване на строителството
Нормативен текст на ЗУТ

Книга-годишник + CD
Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

17 - 21 юни 2019 г.
Важно! Семинарът ще се проведе в хотелски комплекс "Бялата Лагуна"!
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Кацарова, Валентина Бакалова, Соня Янкулова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

17 - 21 юни 2019 г.
Важно! Семинарът ще се проведе в хотелски комплекс "Бялата Лагуна"!
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

25 - 28 юни 2019 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Теодора Дичева, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 300.00 лв. с ДДС

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

12 - 19 октомври 2019 г.
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 750.00 лв.


Рубрика: Трудови отношения

Относно правото на допълнително възнаграждение на служител за придобит трудов стаж и професионален опит в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 5

Право и време за ползване на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 8

Писмо № 94ММ-14 от 23.02.2011 г. на МТСП
Зачитане на трудов и осигурителен стаж на лекторите преподаватели
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 94ПП-26 от 23.02.2011 г. на МТСП
За гражданския договор, т.е. за работата без трудово правоотношение, не се прилагат разпоредбите на трудовото законодателство
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 13

Писмо № 94ВВ-51 от 01.03.2011 г. на МТСП
Изплащане на обезщетение при пенсиониране на работещ по програмата „Помощ за пенсиониране“
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 14

Писмо № 94ЕЕ-56 от 23.03.2011 г. на МТСП
Съдържание на графика за ползване на платените годишни отпуски
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 15


Рубрика: Условия на труд

Национална програма по безопасност и здраве при работа - 2011 година
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 18

Лични предпазни средства - Минимални изисквания по безопасност и здраве при работа
авторски материал
Автор / източник: Виолета Добрева
стр. 28


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Проблеми, възникнали в практиката
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 33

Писма от практиката на МТСП – 11/2011
При промяна в длъжностното наименование е необходимо сключване на допълнително споразумение
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 36

Писма от практиката на МТСП – 13/2011
В бюрата по труда разполагат с информационни папки за всички видове професии
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 37

Писма от практиката на МТСП – 12/2011
Според Правилника за прилагане на НКПД „в края на съществуващото наименование може да се въведе кратко допълнително уточнение“
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 37

Писма от практиката на МТСП – 14/2011
Длъжностното наименование „Изпълнител“
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 38

Писма от практиката на МТСП – 16/2011
При изброени няколко наименования на длъжности, разделени с наклонена черта, се избира най-подходящата, което се вписва в трудовия договор
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 38

Писма от практиката на МТСП – 15/2011
При прекратяване на трудов договор, в Уведомлението по чл. 62 КТ не се попълва длъжностно наименование и код
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 38

Писма от практиката на МТСП – 18/2011
Рехабилитаторите попадат в единична група 2264 Физиотераписти
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 39

Писма от практиката на МТСП – 17/2011
Сключване на допълнително споразумение към трудовия договор при промяна в длъжностното наименование
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 39


Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Деинституционализация на децата и възрастните в България
авторски материал
Автор / източник: Татяна Тодорова
стр. 40


Рубрика: Социално осигуряване

Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
нормативен акт
стр. 51

Ред и условия за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен път
авторски материал
Автор / източник: Снежана Малакова
стр. 55

Указание № 91-01-27 от 21.01.2011 г. на НОИ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПЕНСИИ“
административна практика

Автор / източник: : НОИ
стр. 65

Писмо № 94ММ-550 от 05.01.2011 г. на МТСП
„Закупуване“ на недостигащ осигурителен стаж 
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 66

Писмо № 94РР-240 от 21.01.2011 г. на МТСП
Придобиване право па пенсия от работещите втора категория труд
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 6969

Писмо № 94ММ-129 от 23.03.2011 г. на МТСП
Отпускане на персонална пенсия
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 71

Писмо № 94ИИ-83 от 30.03.2011 г. на МТСП
Придобиване право на пенсия при условията на първа и втора категория труд след 01.01.2015 г.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 72


Рубрика: Европейски социални практики

Прилагане на европейското законодателство относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател
авторски материал
Автор / източник: Весела Кирова, Мариана Василева
стр. 76

 

Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 15 март до 15 април 2011 г.
стр. 86

Тагове: